Iskrová skúška

Iskrová skúška, známa aj ako iskrová ochrana alebo iskroviště, je bezpečnostný opatrenie používané v elektrických systémoch na minimalizáciu rizika požiaru spôsobeného iskrami alebo výbojom elektrickej energie. Hlavným cieľom iskrovej skúšky je ochrániť zariadenia, elektrické inštalácie a obyvateľov pred následkami nebezpečných elektrických isiek.

Montáž bleskozvodu

Montáž bleskozvodu je proces inštalácie systému, ktorý slúži na ochranu budovy pred poškodením spôsobeným bleskom a jeho výbojmi. Bleskozvod, tiež nazývaný aj hromozvod je navrhnutý tak, aby odvádzal elektrické náboje z bleskových výbojov bezpečným spôsobom do zeme, minimalizujúc tak riziko požiaru a poškodenia.

Strešné svetlíky

Strešné svetlíky sú okná alebo plochy v streche budovy, ktoré slúžia na propúšťanie denného svetla do vnútra. Tieto svetlíky sú zvyčajne vyrobené z priehľadného materiálu, ako je sklo alebo plast, a umožňujú prirodzené osvetlenie miestností pod strechou. Ich prítomnosť je často obľúbená v priestoroch, kde je potrebné zvýšiť prirodzené osvetlenie, či už pre estetické, ekonomické alebo energetické účely.

Odtrhové skúšky

Odtrhové skúšky sú testy, ktoré sa vykonávajú na skúšanie pevnosti a spoľahlivosti spojov a konštrukcií. Pri odtrhových skúškach sa záťažovým prostriedkom (často hydraulickým strojom) vyvíja značná sila na skúmaný materiál alebo spoj, s cieľom overiť jeho pevnosť a schopnosť odolať ťažkým zaťaženiam. Skúšobná sila sa postupne zvyšuje až do dosiahnutia bodu porušenia, kedy dochádza k trhnutiu alebo deformácii skúmaného materiálu.

Overené moderné technológie

Pracujeme s modernými technológiami, ktoré sú kvalitné a veľmi žiadané.

Skúsenosť v obore

Už 30 rokov Vás chránime pred dažďom.

Osobné obhliadky zdarma

Prídeme kamkoľvek a kedykoľvek.  

Garancia spokojnosti

Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne. Vyriešime problémy za Vás.

Ďalšie z našich služieb

Nezáväzná cenová ponuka

Vyplňte nižšie uvedený kontaktný formulár a my vás budeme spätne kontaktovať.